Shosai Myo Kichijo Dharani

No   mo   san   man   da   moto   nan   oha   ra   chi   koto   sha   sono   nan   to   ji   to   en   gya   gya   gya   ki   gya   ki   un   nun   shifu   ra   shifu   ra   hara   shifu   ra   hara   shifu   ra   chishu   sa   chishu   sa   chishu   ri   chishu   ri   sowa   ja   sowa   ja   sen   chi   gya   shiri   ei   somo   ko

(3X)