Enmei Jukku Kannon Gyo

Kan  ze  on
Na  mu  Butsu
Yo  Butsu  u  in
Yo  Butsu  u  en
Bup  po  so  en
Jo  raku  ga  jo
Cho  nen  Kan  ze  on
Bo  nen  Kan  ze  on
Nen  nen  ju  shin  ki
Nen  nen  fu  ri  shin

(7X)